- Reklama -časopis
- Reklama -časopis
DomůZdravíTo nejdůležitější: Na co mají firmy myslet při změně zákona o dani...

To nejdůležitější: Na co mají firmy myslet při změně zákona o dani z příjmů

Současná složitá situace přinesla s sebou řadu dosud nejasných otázek, které výrazně ovlivňují podnikání firem. Slovenská vláda proto navrhuje od ledna změny zákona o dani z příjmů, jakož i zákona o správě daní.
Podle dnes platného daňového řádu má poplatník právo požádat správce daně o povolení odkladu jejího placení nebo o její zaplacení ve splátkách. Pokud mu správce vyhoví, musí poplatník zaplatit z dané částky úrok 10 procent ročně. „Předkládaná novela navrhuje od ledna příštího roku snížení úrokové sazby na tři procenta. To by mělo poplatníky motivovat k většímu využití tohoto institutu během současné ekonomické situace. Zároveň se navrhuje, aby se snížená úroková sazba mohla povolit i zpětně ke dni splatnosti daně a aby se použila i na ty odklady a splátky, které byly povoleny před účinností zákona, „vysvětluje Ján Somos, manažer oddělení daňového poradenství EY a certifikovaný daňový poradce.

Covid příspěvky
Od jara využívají firmy příspěvky v rámci aktivní politiky práce. Jde například o příspěvky na podporu udržení pracovních míst nebo na podporu udržení zaměstnanců v souvislosti s prohlášením mimořádné situace, nouzového nebo výjimečného stavu. Tyto příspěvky by podle novely měly být osvobozeny od zdanění. „Osvobození se poprvé použije již při podání přiznání po 31. prosinci 2020, t. j. bude se vztahovat i na plnění přijaté během roku 2020, „doplňuje Jan Somos.

Kontrolované zahraniční společnosti
Podle návrhu se pravidla pro takové zahraniční společnosti mají od ledna rozšířit i na fyzické osoby, které jsou Slovenské daňovými rezidenty. Jestliže má fyzická osoba příjem z kontrolované zahraniční společnosti, ten se zahrne do jejího zvláštního základu daně ve zdaňovacím období, ve kterém končí zdaňovací období této společnosti. „Znamená to, že se zahrne do základu daně již v momentě potenciálního nároku poplatníka, nikoliv až tehdy, když se mu tento příjem vyplatí,“ říká Jan Somos.

V případě fyzických osob se za kontrolovanou zahraniční společnost bude považovat právnická osoba nebo subjekt se sídlem v zahraničí, jejíž sazba daně v zahraničí je méně než 10 procent nebo je poplatníkem nespolupracujícího státu. Druhou možností je, že fyzická osoba, daňový rezident SR, sám nebo společně se závislými osobami vykonává skutečnou kontrolu nebo má nejméně 10-procentní účast na kontrolované zahraniční společnosti.

Navrhované změny mají i několik výjimek. Jednou z nich je, že pravidla se nemají použít, pokud celkový příjem fyzické osoby z kontrolovaných zahraničních společností nepřesáhne částku 100 tisíc eur.

Reverzní hybridní subjekty
Jde o společnosti, které jsou ve státě založení považovány za daňově transparentní, tedy zdanění se má udělat na úrovni společníka. Zároveň platí, že ve státě společníka je tato společnost považována za samostatného poplatníka, tedy zdanění se provádí na úrovni dané společnosti. „Tento nesoulad může vést k tomu, že se příjmy společnosti / společníků nemusí zdanit ani v jednom státě,“ říká Jan Somos.

Podle návrhu se příjmy připadající na zahraničních společníků – nerezidentů, které splňují kritérium 50 procent a více ve vztahu ke transparentním společnostem, budou zdaněny na úrovni transparentní společnosti. Na Slovensku jde o veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo o jiný subjekt s právní subjektivitou a bez právní subjektivity zdaněn na úrovni společníků nebo příjemců příjmu. Uvedená pravidla se nemají uplatnit v případě subjektů kolektivního investování a mají platit až od ledna 2022.

Registrace
Firmy mají dnes povinnost zapsat se do rejstříku právnických osob, podnikatelů a orgánů veřejné moci. Po změně zákona to bude moci udělat i správce daně z úřední moci na základě prvního podaného daňového přiznání. V případě osob, které nebudou registrovány z moci úřední, nadále platí registrační povinnost ve stanovených případech. Po novém by tedy daňové subjekty, které jsou zapsány v rejstříku právnických osob, podnikatelů a veřejných orgánů, nemuseli žádat o registraci správce daně tak, jak to funguje teď. Správce daně je automaticky zaregistruje do 30 dní od zveřejnění v rejstříku. Vzhledem k technicky náročnější proces by změny měly začít platit od ledna 2022.

trestní odpovědnost
Změny se připravují iv oblasti trestního zákona, do kterého by měly být zahrnuty nové skutkové podstaty trestného činu – ohýbání práva a přijímání a poskytování neoprávněné výhody, tzv. přikrmování. „Problém zneužití práva úzce souvisí se způsobem čtení a výkladu práva. Jde o čtení zákona způsobem, který ignoruje jeho úmysl, záměr, hlavní myšlenku, či hodnoty společnosti.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek