- Reklama -časopis
- Reklama -časopis
DomůRady a NávodyV roce 2021 bude hraniční příjem pro odvodovou úlevu 731,64 korun

V roce 2021 bude hraniční příjem pro odvodovou úlevu 731,64 korun

Zaměstnavatelé si iv příštím roce budou moci uplatnit odvodovou úlevu při placení pojistného. Platí to v případě, že zaměstnají osobu v řádném pracovním nebo štátnozamestnaneckom poměru, který je důvodem pro její vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.
Zaměstnavatelé si iv příštím roce budou moci uplatnit odvodovou úlevu při placení pojistného. Platí to v případě, že zaměstnají osobu v řádném pracovním nebo štátnozamestnaneckom poměru, který je důvodem pro její vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Zaměstnat tedy mohou takovou osobu, která byla evidována na úřadu práce nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců nebo byla v evidenci na úřadu práce šest po sobě jdoucích měsíců a zároveň má trvalý pobyt v některém z nejméně rozvinutých okresů. Seznam nejméně rozvinutých okresů zveřejňuje ústředí práce na svém webovém sídle.

Jednou z podmínek odvodové úlevy pro lidi, kteří se zaměstnají v pracovním nebo štátnozamestnaneckom poměru, je dodržení hraniční výšky příjmu. „Hraniční částka měsíčního příjmu takového zaměstnance je na rok 2021 určená ve výši 731,64 eura. Pro zaměstnance, jejichž pracovní nebo štátnozamestnanecký poměr začal ještě v roce 2020, platí hranice příjmu 678,71 eura,“ vyčíslila Sociální pojišťovna (SP). Pro pracovní poměry, které vzniknou v roce 2021, už bude tato hranice 731,64 eura.

Maximální výška dosaženého příjmu pro zaměstnance s odvodovou úlevou přitom platí i při zkráceném pracovním čase. „Odvodovou úlevu si lze uplatnit maximálně na 12 kalendářních měsíců trvání tohoto pracovního vztahu,“ upozornila SP. K dalším podmínkám uplatnění odvodové úlevy patří to, že SP vůči zaměstnavateli neeviduje pohledávku a že z důvodu přijetí odvodové zvýhodněné osoby zaměstnavatel nesnížil počet zaměstnanců.

K 31. říjnu letošního roku Sociální pojišťovna evidovala 218 zaměstnanců s odvodovou úlevou.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek